Rampzakelijk ABC

Wie zich heeft ingelezen in ons favoriete onderwerp, het voorbereiden op noodsituaties, komt veel afkortingen en termen tegen. Sommige van deze termen spreken voor zich, anderen zijn op verschillende manieren op te vatten. In dit artikel beschrijf ik waar veelgebruikte afkortingen voor staan en wat de meest gebruikte termen betekenen.

ABC
pixabay.com

Is iets niet duidelijk? Mis je een afkorting of een term? Heb jij termen bedacht of “geleend”, uit bijvoorbeeld het militair of het medisch jargon, mail ze naar remko@rampzakelijk.nl. Deze lijst zal, wanneer nodig, aangepast worden.

BOB – Bug Out Bag; naar mijn mening is dit DE belangrijkste tas om in te pakken. Het is de tas die je als eerste pakt tijdens een bug out. In de tas zit (als het goed is) onder andere voldoende kleding, hulpmiddelen, voedsel en water om één persoon gedurende 72 uur, relatief comfortabel, in leven en warm te houden.

BOL – Bug Out Locatie; de locatie die je probeert te bereiken tijdens een bug out.

BOV – Bug Out Voertuig; het voertuig dat je gebruikt tijdens de bug out.

Bug In; het eerste advies dat de overheid geeft in elke mogelijk gevaarlijke situatie. Het sluiten van ramen en deuren, luisteren naar de rampenzender en alle andere handelingen die getroffen moeten worden om, eventueel voor langere tijd, op de huidige locatie te kunnen blijven.

Bug Out; de verplaatsing(en) die nodig zijn voor het zoeken van een veiligere plek of de, bij voorkeur vooraf bepaalde, BOL.

EDC – Every Day Carry; spullen die we bijna elk moment van de dag bij ons hebben. Met een paar aanpassingen kan je er een GHB van maken.

EHBO – Eerste Hulp Bij Ongelukken; richtlijnen voor wanneer, onder welke voorwaarden en op welke wijze eerste hulp kan worden toegediend aan iemand die dat nodig heeft.

FAK – First Aid Kit; in goed Nederlands; de EHBO doos.

FUBAR – Fucked Up Beyond Army Regulations of Fucked Up Beyond All Recognition; een uitdrukking die wordt gebruikt om aan te geven in hoeverre een situatie, een persoon of een voorwerp op een negatieve manier is veranderd.

GHB – Get Home Bag; wellicht de op een na belangrijkste tas om in te pakken (zie BOB). Deze tas draag je elk moment van elke dag voor zover je niet binnen grijpafstand van je BOB bent. Bevat voldoende voedsel en water voor 24 uur voor één persoon.

GOOD – Get Out Of Dodge; zie Bug Out

HDR – Humanitarian Daily Ration; goedkopere variant van de MRE, wordt veelal uitgedeeld na een ramp. Bevatten geen dierlijke producten, zodat ze ook gegeten kunnen worden door bijvoorbeeld Muslims (eten geen varkensvlees) en Hindus (eten geen rundvlees).

MRE – Meal Ready to Eat; maaltijden die door het Amerikaans leger aan hun manschappen in het veld wordt verstrekt. Deze maaltijden kunnen opgewarmd worden zonder hittebron en bevatten zeer veel caloriën. De officiële MRE’s mogen niet aan anderen dan de Amerikaanse krijgsmacht verkocht worden. De onofficiële MRE’s bevatten iets minder caloriën. Soms worden de onofficiële MRE’s verkocht zonder de chemicaliën die nodig zijn om de maaltijden op te warmen, waardoor je een externe hittebron nodig hebt.

NGO – Non Governmental Organisation; elke vereniging en stichting die als doel heeft om hulp te verlenen wanneer TSHTF of TEOTKWAWKI, maar die niet gestuurd worden door de overheid. Denk aan het Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen, maar ook bijvoorbeeld de verschillende dierenambulances.

Noodpakket; Zie BOB. Ik weet het, het is niet helemaal hetzelfde. Volgens mij horen beide pakketten hetzelfde te bevatten, daarom; zie BOB.

OEI – Ongepast Eigen Initiatief; niet altijd pakken zaken goed uit bij het nemen van initiatief. Vooral wanneer bij het nemen van initiatief afgeweken wordt van vooraf vastgestelde plannen heeft dit ongewenste effecten en begaan we een OEI.

OpSec – Operational Security; Niet iedereen hecht hier evenveel waarde aan. Waar de ene prepper niet eens zijn eigen partner zou vertellen dat hij aan het voorbereiden is op noodsituaties en rampen, heeft een ander geen probleem om met naam, toenaam en huisadres zichtbaar op televisie te komen.

Overheid; de internationale, landelijke, provinciale en/of gemeentelijke overheden en iedere instantie dat direct of indirect door deze overheden worden aangestuurd. Bijvoorbeeld: politie. brandweer, ambulance en krijgsmacht maar ook het UNHCR (aangestuurd door de Verenigde Naties).

PPPPPPP – Proper Preparation and Planning Prevents Piss-Poor Performance; dit is toch wel DE reden dat ik dit blog schrijf, een goede voorbereiding voorkomt dat je slecht presteert wanneer TSHTF.

Prepper; iemand die zich voorbereidt (in het Engels: to prepare) op noodsituaties.

PSK – Persoonlijke Survival Kit of Pocket Survival Kit; een klein pakketje, zakje of doosje met de absolute basisvoorwerpen die je nodig hebt in een noodsituatie. Hierin zit geen voedsel, water of kleding.

SAK – Swiss Army Knife; het welbekende Zwitsers zakmes. Een opklapbaar mes met diverse accessoires in het handvat.

TEOTWAWKI – The End Of The World As We Know It; een situatie die we allemaal niet hopen mee te maken. In deze situatie zijn op grote schaal (denk landelijk en groter) veel zaken niet meer hetzelfde als voorheen. Dit kan bijvoorbeeld na het afzetten van de regering door een groep burgers of militairen zijn, maar het kan ook na een inslag van een grote meteoriet op Aarde zijn.

TSHTF – The Shit Hits The Fan; een situatie waarin op kleinere schaal (denk aan delen van het land en kleiner) diverse zaken die we nu voor lief nemen tijdelijk of blijvend niet meer voorhanden zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de dagenlange stroomstoring die in de winter van 2007 in het oosten van het land plaatsvond na een helicopterongeluk, maar ook aan de dijkdoorbraak die een woonwijk in Wilnis onder water zette in 2003.

WOL – Warme maaltijd, Ontbijt en Lunch; 24-uurs rantsoen van het Nederlands leger. Alhoewel de naam het doet vermoeden, zit er geen warme maaltijd in de doos meeverpakt. Hierdoor is er geen hittebron nodig. Bevat desalniettemin zeer veel caloriën.

Okee, voor het geval er vragen over komen. Hieronder ook een (heel) kort lijstje met afkortingen die veel gebruikt worden in forumposts en blogreacties. Ik gebruik deze afkortingen zelf niet, maar het staat je vrij om ze te gebruiken in je reacties.

FYI – For Your Information
IMO/IMHO – In My Opinion/In My Honest Opinion
IIRC – If I Remember Correctly
TL;DR – Too Long; Didn’t Read

Share the knowledge!
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •